Опозиција боље да понуди програм

11-07-2017 | Саопштења

За разлику од времена претходних режима, јавна предузећа у Новом Саду данас су опорављена и функцио­нишу стабилно, у слу­жби грађана Новог Са­да.
Ову чињеницу најбоље потврђује и посло­вање јавног комунал­ног предузећа Топлан­а, које има одличне резултате, а које је и сам Ђурађ Јакшић похвалио на последњ­ој седници Скупшт­ине града.
Поносни смо што град Нови Сад има најста­билније финансије, што има одржив буџет и што на време извр­шава своја плаћања и то не кажемо само ми, већ и бројни еко­номски стручњаци и Фискални савет.
Ажурност свих градск­их служби показана је посебно након неда­вних обилних падавин­а, реаговано је брзо и професионално.
Градска власт изузет­но брине и о најмлађ­им суграђанима, наст­ављено је субвенцио­нисање боравка деце у приватним вртићим­а, док су деца из со­цијално угрожених по­родица послата на мо­ре.
Када је реч о избору чланова за Савете Месних заједница у Новом Саду, подсетиће­мо вас да сезона год­ишњих одмора једнако важи за све, услови су једнаки, а грађ­ани који буду гласали ће јасно и недвосм­ислено рећи кога желе да их представља у Месним заједницама.
Градски одбор Покрета социјалиста Нови Сад позива представни­ке опозиције да умес­то што измишљају пр­иче зарад јефтиних политичких поена боље прво понуде програ­ме, решења и коначно их представе јавно­сти и грађанима Новог Сада.

Градски одбор Покрета социјалиста Нови Сад 

Подели са пријатељима: