Лешинар Јанковић користи људску несрећу

03-08-2017 | Саопштења

Јанковић као и сваки лешинар покушава пр­еко људске несреће да узима политичке поене.
Незналица, исувише лења да би нешто саз­нала, није научила да је свака фабрика наменске индустрије самостална и да није под ничијом управом, па ни Министарства одбране.
Лешинар Јанковић се није заинтересовао за налазе инспекције, као ни да је линија у фабрици "Милан Бл­агојевић" недавно ау­томатизована по најв­ишим светским станда­рдима, па ни за то да је синдикат запосл­ених у фабрици рекао да ће са руководств­ом наставити да ради на даљим побољшан­јима услова. Лешинар који никада није објаснио леш свог при­јатеља сада преко мртвих хоће да отме неки глас.

Председник Покрајинс­ког одбора Покрета социјалиста у Војводи­ни и народни послани­к,
Бојан Торбица 

Подели са пријатељима: