Неумесно је што Јеремић помиње КиМ

13-09-2017 | Саопштења

Покрет социјалиста сматра да је неумесно и крајње гадљиво то што пропали досов­ски политичар Вук Је­ремић уопште спомиње тему око Косова и Метохије.
Управо је Јеремић тај који је нанео непр­оценљиву штету нашим националним интере­сима и целом српском народу.
То је исти онај Јере­мић који је слагао Русију у Генералној скупштини Уједињених нација и у току ноћи напустио заједничку резолуцију, а осва­нуо са резолуцијом Европске уније.
То је исти онај Јере­мић који је поставио погрешно формулисано питање Међународн­ом суду правде и тако дао оправдање за сецесију Косова и Метохије.
Иако је Вук у току свог безуспешног бав­љења политиком чес­то мењао стране, од­носно "длаку", своју лажљиву и превртљ­иву ћуд је, ипак, за­држао.

Служба за информисање 
Покрет социјалиста 

Подели са пријатељима: